تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۹ مهر ۱۳۹۹ ‏۱۲:۴۴
   

‏۲۹ مهر ۱۳۹۹

نو    ‏۱۲:۴۴  حسنوند، خدامراد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۹). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مسئول جهادسازندگی كرند غرب» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۴۳  حسن نژاد حمزه كاملو، مجيد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۸). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «از فرماندهان ارشد ارتش جمهوري اسلامی ایران» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۹  حسن زاده، مصطفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فرمانده اطالعات لشكر 14 امام حسين(ع)» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۸  حسن زاده، محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مسئول محور اطلاعات لشكر 33 المهدي» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۸  حسنپور، رضا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «قائم مقام لشكر 17 علی بن ابی طالب(ع)» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۶  حسن بيگی، خليل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رئيس ستاد تيپ 18 الغدیر» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۴  حسن، امامزاده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «زیارتگاهی در جنوب شرق مهران» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۳  حسن نيا، عليرضا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فرمانده واحد تخریب لشكر5 نصر» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۲  حسن همجواري‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مناسبات دوستانه در روابط دو كشور» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۱  حسن نيت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۷). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اصل دیپلماتيک حل و فصل اختلافات بين المللی GOOD WILL» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۱۸  حسن زاده، سيد مصطفی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۹). . [Safavi‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « معاون اطلاعات لشكر14 امام حسين (ع)» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۱۶  حسن بربوطی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۴). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «روستایی در شهرستان دزفول ـ استان خوزستان» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۰۰  حسن آباد، تنگ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «تنگی در اسلام آباد غرب» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۹  حزب ملت ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب سياسی فعال در ایران» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۹  حزب مردم ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب سياسی فعال در ایران» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۸  حزب كمونيست عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب سياسی فعال در عراق» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۸  حزب كارگران سوسياليست‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب سياسی فعال در ایران زمان جنگ» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۷  حزب زحمتكشان ملت ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب سياسی فعال در ایران زمان جنگ» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۷  حزب رنجبران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب سياسی فعال در ایران زمان جنگ» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۶  حزب دموكرات كردستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب جدایی طلب كردستان ایران» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۶  حزب جمهوري اسلامی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب اسلامی فعال در ایران زمان جنگ» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۵  حزب توده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۴). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب كمونيستی فعال در ایران زمان جنگ» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۵  حزب پان ایرانيسم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۶). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب ناسيوناليستی فعال در ایران» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۵  حزب بعث عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب حاكم بر عراق در زمان جنگ» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۴  حزب الله/ حزب الهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «كسانی كه پيرو امام و در خط انقلاب بودند» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۴  حزب الدعوه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب سياسی معارض دولت بعث عراق» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۳  حریه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۶). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «روستایی در شهرستان آبادان ـ استان خوزستان» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۳  حري، محمود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۸). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فرمانده محور لشكر و فرمانده تخریب لشكر 8 نجف اشرف» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۰  حركت انقلاب اسلامی عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حزب سياسی معارض دولت بعث عراق» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۰  حرطه، پاسگاه ژاندارمري‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حومه خرمشهر» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۹  حر،گردان مهندسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۸). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ارجاع به هفتاد و دو/ 72 حر،گردان مهندسی» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۹  حدید، قرارگاه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۵). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «سازمان - تاریخچه و عملكرد» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۸  حدید، سپاه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ارجاع به هفت/7 حدید، سپاه» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۸  حدید، پادگان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۳). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مقر نيروي زمينی سپاه در حومه شهر اندیمشک» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۷  حدود، پاسگاه ژاندارمري‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «غرب خرمشهر در منطقه شلمچه» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۷  حدادي، سبزعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فرمانده تيپ محور لشكر 25 كربا» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۶  حداد عادل، مجيد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۸). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «سرپرست استانداري كرمانشاه» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۶  حجيج، عمليات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «1360/5/31 -پاوه، نوسود» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۵  حجربن عدي، تيپ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ارجاع به بيست و دو/22 حجربن عدي، تيپ» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۴  حجتی نجف آبادي،احمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۷). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فرمانده لشگر جهاد سازندگی» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۳  حجتی، محمدعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فرمانده تيپ مهندسی رزمی جهاد سازندگی» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۳  حجتی، كاظم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فرمانده تيپ مهندسی رزمی جهاد سازندگی» ایجاد کرد)

‏۲۸ مهر ۱۳۹۹

نو    ‏۱۳:۵۲  حجتی، احمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۶). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فرمانده تيپ ـ فرمانده تداركات منطقه 2 سپاه» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۵۱  حجتی، ابوالقاسم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مسئول مهندسی پشتيبانی جنگ جهاد نجف آباد» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۵۱  حج و زیارت، سازمان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «بررسی نقش سازمان در دفاع مقدس» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۵۰  حبيب اللهی نجف آبادي، محمدرضا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۴). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «معاون عمليات سپاه سوم صاحب الزمان لشكر 14 سپاه 3» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۴۹  حبشی خویی، صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مسئول محور» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۴۹  حبشی خویی، حسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۸). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «معاوت تيپ یكم لشكر31 عاشورا» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۴۹  حامدي، حميد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Safavi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «جانشين عمليات....................................؟؟؟» ایجاد کرد)