فهرست پرونده‌ها

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۴ شهید حاج مصطفی احمدی روشن.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۶ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۱۰ شهید محمدرضا شیخ حسنی1.jpg (پرونده) ۸ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۱۰ شهید محمدرضا شیخ حسنی.jpg (پرونده) ۶ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۶ شهید محمدرضا رسولی.jpg (پرونده) ۴ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۹ شهید محمدامیر محسنیان1.jpg (پرونده) ۸ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۹ شهید محمدامیر محسنیان.jpg (پرونده) ۶ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۰۲ شهید مجید کشانی1.jpg (پرونده) ۸ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۰۱ شهید مجید کشانی.jpg (پرونده) ۵ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۴۹ شهید مجید غلامعلی فلاح1.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۹ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۴۸ شهید مجید غلامعلی فلاح.jpg (پرونده) ۴ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۳۴ شهید مجتبی حصارکی1.jpg (پرونده) ۸ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۳۴ شهید مجتبی حصارکی.jpg (پرونده) ۴ کیلوبایت Safavi   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۳۷ اچ 3 (2).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱۲ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۳۵ اچ 3 (7).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱۰ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۳۴ اچ 3 (5).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱۱ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۳۲ اچ 3 (4).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۸ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۳۰ اچ 3 (1).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱۵ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۹ Download (2).jpg (پرونده) ۱۵ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۰۳ عبدالله قلی پور (9).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۶۸ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۰۰ شهید عبدالله قلی پور (1).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۳۱۶ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۵۸ شهید عبدالله قلی پور- در کنار مسعود رفیعی.jpeg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱۰۱ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۵۴ حجله شهید عبدالله قلی پور .jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۳۱۶ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۵۳ شهید عبدالله قلی پور در کنار دوستش مسعود.jpg (پرونده) ۱۰۱ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۴۶ عبدالله قلی پور در جبهه جنوب.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۴۹ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۳۹ عبدالله قلی پور در جبهه .jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۲۲ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۳۳ عبدالله قلی پور روزی که به مرخصی آمده بود.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۲۳ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۲۶ عبدالله قلی پور در جبهه شلمچه.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۵٫۰۵ مگابایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۲۱ شهید عبدالله قلی پور-درحال ساخت سنگر.jpeg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۴٫۶۷ مگابایت Raeesi313 عبدالله درحال ساخت سنگر ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۱۲ عبدالله قلی پور روزی که به مرخصی آمد.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۶٫۲ مگابایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۰۹ عبدالله قلی پور در حال نگاه به آینده.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱ مگابایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۵۹ عبدالله قلی پور.jpg (پرونده) ۴٫۶۷ مگابایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۵۲ شهید عبدالله قلی پور-همراه با هم رزمانش.jpeg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱٫۴۹ مگابایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۲ عبدالله -در جبهه جنوب.jpeg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۵٫۶۱ مگابایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۳۶ عبدالله قلی پور (2).jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱٬۰۲۲ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۴۶ قباد رفیعی در دورانی که به جبهه رفت.jpeg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۸۹۴ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۱۶ محمدعلی شاهمرادی-باهمرزمان در مقبره فردوسی.jpeg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱۶۸ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۸ شهید محمدعلی شاهمرادی- درکنار سردار علی زاهدی.jpeg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۹۸ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۲ محمدعلی شاهمرادی در کنار سردار علی زاهدی.jpeg (پرونده) ۹۸ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۲۵ شهید آقابزرگی .jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۷۸ کیلوبایت Mohsenadc   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۲۳ ایرج آقابزرگی تصویر سه رخ.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۵۲۱ کیلوبایت Mohsenadc   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۲۲ ایرج آقابزرگی در کنار تصویر شهید فاضل.jpg (پرونده) ۳٫۲۷ مگابایت Mohsenadc   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۲۰ ایرج آقابزرگی در جمع بسیجیان.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۳٫۲ مگابایت Mohsenadc   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۱۷ ایرج آقابزرگی و هم رزمان.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۳٫۸۹ مگابایت Mohsenadc   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۱۵ ایرج آقابزرگی.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۱٫۷۸ مگابایت Mohsenadc   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۱۲ شهید ایرج آقابزرگی-تصویر انفرادی.jpeg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۲٫۲۳ مگابایت Mohsenadc   ۱
‏۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۰۹ شهید قباد رفیعی.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
۸۹۴ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۰۴ شهید جعفر پورفرح آبادی.jpg (پرونده) ۵ کیلوبایت Mohsenadc واگردانی به نسخهٔ ‏۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ‏۱۱:۱۹ (UTC) ۳
‏۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۲ شهید محمدعلی شاهمرادی (10).jpg (پرونده) ۱۳۶ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۲ شهید محمدعلی شاهمرادی (5).jpg (پرونده) ۱۱۹ کیلوبایت Raeesi313   ۱
‏۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۲ شهید محمدعلی شاهمرادی (6).jpg (پرونده) ۱۳۷ کیلوبایت Raeesi313   ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر